Lijnrecht Reclamemakers

De franchise celstructuur

Een unieke organisatiestructuur


In 2015 maakte Lijnrecht Reclamemakers de transitie naar een andere, vernieuwende organisatiestructuur in de reclamewereld. Ver weg van controle en hiërarchie. Volledig gericht op vrijheid en verantwoordelijkheid. Waarbij de ondernemersgeest van iedereen centraal staat. De franchise celstructuur.

Onze organisatie bestaat uit een “kikkerdril aan cellen” die vanuit hetzelfde kantoor opereren onder de gemeenschappelijke naam en standaarden van de Lijnrecht franchiseformule. De franchisenemers zijn eigenaar van een cel – een cel-directeur dus.

“Vrijheid, vertrouwen en plezier zijn het vertrekpunt in onze samenwerking.”

Plat, zo plat als een dubbeltje zijn we georganiseerd. In cellen. Cellen met elk een eigen specialisme. Zo hebben we cellen voor concept en copy, voor branding, voor internetmarketing, voor techniek, voor studiowerk, voor communicatieadvies, voor communicatiestrategie, voor…

Wat is franchising?
Franchising is een samenwerkingsvorm tussen ondernemers waarmee samenwerkingsvoordelen optimaal benut kunnen worden. Daarbij stelt de franchisegever een compleet ondernemingsconcept, ofwel ´formule´, ter beschikking aan de franchisenemer (de cel-directeur).

De cel-directeuren zijn als zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun eigen cel. De motivatie en de persoonlijke inzet zijn daarom hoog. De cel-directeur kan profiteren van de standaarden, marketing, systemen en alle ervaringen binnen Lijnrecht.

Korte lijnen, directe betrokkenheid
Elke cel is zelfstandig. Met alle marktgerichtheid en efficiëntie van dien. Niks bureaucratische lagen of ambtelijke hiërarchie. Nee, korte lijnen, rechtstreeks contact, directe betrokkenheid, één en al commitment en ondernemersgeest.

Allemaal onderdeel van het grotere geheel
Tegelijkertijd staat geen cel op zichzelf. Integendeel, elk cel opereert onder één en dezelfde vlag: Lijnrecht Reclamemakers. De cellen zijn allemaal onderdeel van het grotere geheel. En zijn daardoor continu omringd, gesteund en geïnspireerd door cellen met complementaire specialismen op het gebied van marketing en communicatie. Bij vrijwel alle projecten zijn meerdere cellen betrokken.

Alle specialismen binnen handbereik
Dus via welke cel je ook bij ons binnenkomt, ook al heb je slechts behoefte aan ondersteuning waar het gaat om specifiek het specialisme van die cel, als er ook maar even aanleiding is om jouw communicatievraagstuk van meer kanten te belichten en te benaderen, dan gaan ook alle andere cellen voor je open!


Onze franchise celstructuur is de plek waar slimme en creatieve mensen zich helemaal thuis voelen. Niet gehinderd door misplaatste hiërarchie en controle. Maar een omgeving waar initiatief en ondernemersgeest gestimuleerd wordt. Waar met enthousiasme en inzet wordt samengewerkt. Waar fantastisch werk maken de standaard is. En daar werken we elke dag hard aan. Met plezier.

Werken bij Lijnrecht

Niels Perik

Niels Perik
Oprichter & Sparringpartner

Hoe kunnen wij je helpen?


Wij willen graag voor jou aan de slag.
Laten zien wat we voor jou kunnen betekenen.
Dus test ons maar, daag ons uit.

Wil je eerst meer over ons weten?
Ik kom graag bij jou langs.
Mijn telefoonnummer 053 - 8200 201.
Mijn e-mail adres is n.perik@lijnrecht.nl.